Козівська районна рада

рада інформує

                                                                                                                                                                         Проект

 

                                                                              Козівська районна рада

                                                                             Тернопільської області

                                                                               Сьоме скликання

                                                                                  П»ята сесія

 

                                                                                      РІШЕННЯ

 

від ____________ 2016 р.№

 

Про затвердження Положення

про порядок призначення керівників

закладів культури, що перебувають у

спільній власності територіальних

громад сіл і селища Козівського району

 

Відповідно до ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, молоді, культурного, духовного відродження, соціального захисту та медичного обслуговування населення, Козівська районна рада

                                                                                 ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про порядок призначення керівників закладів культури, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селища Козівського району (додається).

 

2. Внести зміни до Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, затвердженого рішенням районної ради від 28 листопада 2011 року №107, додавши пункт 3.23 розділу „Порядок призначення на посаду керівника об»єкту спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козівського району»:

«Призначення керівників закладів культури здійснювати згідно «Положення про порядок призначення керівників закладів культури, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селища Козівського району».

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, молоді, культурного, духовного відродження, соціального захисту та медичного обслуговування населення.

 

Голова районної ради                                                                                                                П.Й.РЕПЕЛА

 

 

 

                                                                                                                                                                 Проект

                                                                                                                                                 Додаток

                                                                                                                                                до рішення районної ради

                                                                                                                                               від___________ 2016 року №

 

                                                                          ПОЛОЖЕННЯ

 

про порядок призначення керівників закладів культури, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селища Козівського району

 

 

1. Це Положення визначає механізм проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів культури, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селища Козівського району (далі – заклади культури).

 

2. Керівником закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою, відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам та здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки.

 

3. Призначення керівників закладів культури здійснюється Козівською районною радою за результатами конкурсного відбору.

 

4. Не може бути призначена на посаду керівника закладу культури особа, яка:

 

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім'ї керівників Органу, який відповідно до статутних документів здійснює управління закладом.

 

5. Підставою для прийняття рішення про проведення конкурсного відбору є:

 

- утворення нового закладу;

- наявність вакантної посади керівника закладу;

- прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником закладу.

 

6. Кандидата на посаду керівника закладу культури визначає конкурсна комісія за результатами конкурсного добору.

 

7. Конкурсний добір складається з таких етапів:

 

- оголошення конкурсу на посаду керівника закладу;

- формування складу конкурсної комісії;

 

 

 

 

 

 

- подання документів кандидатами на посаду керівника закладу культури;

- добір кандидатів на посаду керівника закладу культури;

- ухвалення рішення про визначення переможця конкурсу та винесення на розгляд Козівської районної ради проекту рішення щодо призначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу культури;

- прийняття Козівською районною радою рішення щодо призначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу культури.

 

8. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує відділ культури, туризму та охорони здоров»я Козівської районної державної адміністрації.

 

Конкурс на посаду керівника закладу культури оголошується не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень керівника закладу культури відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.

 

9. Оголошення про конкурс розміщується в місцевих друкованих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Козівської районної ради, на інформаційних сайтах, сайтах професійного спрямування, сайтах установ культури та може поширюватися в будь-який інший спосіб, не пізніше ніж за 1 (один) місяць до початку проведення конкурсного відбору.

 

10. Оголошення про конкурс на посаду керівника закладу культури має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

 

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

 

Строк подання документів для участі в конкурсному доборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

 

11.Для проведення конкурсного добору створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується розпорядженням голови Козівської районної державної адміністрації. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

 

12. До участі в роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники громадських об'єднань та експерти з відповідних галузей.

 

13. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

 

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім'ї учасника конкурсу чи органу управління;

- є членом трудового колективу закладу, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

14.Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

 

15.Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника закладу культури.

 

Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

 

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно доЗакону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту.

 

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

 

16. Особа може надавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

 

17.Конкурсна комісія:

 

- опрацьовує подані претендентами документи та визначає відповідність їх установленим вимогам;

- ухвалює рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсі;

- забезпечує відкритість та прозорість при проведенні конкурсу;

- проводить конкурсний відбір;

- визначає переможця за результатами проведеного конкурсу.

 

18. Члени конкурсної комісії мають право:

 

- вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії;

- брати участь в обговоренні питань порядку денного засідань конкурсної комісії;

- висловлювати, у тому числі письмово, окрему думку щодо рішень, прийнятих на

засіданні комісії.

19.Не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії кандидати повідомляються про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

 

20.Конкурсна комісія проводить перше засідання не пізніше як через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

 

21.На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам.

 

22.Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у п.2 даного Положення, за рішенням конкурсної комісії.

 

23.На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

 

24. Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому членові конкурсної комісії або іншій особі не дозволяється.

 

25. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається на її засіданні більшістю голосів від загального складу конкурсної комісії. При рівному розподілі голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним. Спосіб голосування визначається рішенням комісії.

 

26. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

 

27. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та рекомендує його для призначення керівником закладу.

 

28. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом та підписується всіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.

 

29. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих друкованих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Козівської районної ради.

 

30. У разі відмови переможця конкурсу від зайняття вакантної посади керівника закладу проводиться повторна конкурсна процедура згідно з умовами цього Положення.

 

31. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, у разі, коли:

 

- відсутні заяви про участь у конкурсному доборі;

- жоден із претендентів не пройшов конкурсного добору;

- конкурсною комісією не визначено переможця.

 

Підставою для визнання конкурсного добору таким, що не відбувся, є рішення конкурсної комісії.

 

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Положення.

 

32. Конкурсні документи претендентів зберігаються впродовж установленого законодавством строку.

 

33. За результатами конкурсного добору відповідний проект рішення упродовж 1 (одного) місяця виноситься на розгляд сесії районної ради.

 

У разі прийняття районною радою рішення про призначення особи на посаду керівника закладу культури контракт підписується даною особою та головою Козівської районної ради строком на 5 (п’ять) років.

 

Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту, і може бути змінений тільки за угодою сторін у письмовій формі.

 

34. Контракт визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов'язковим для керівника, та інші умови.

 

35. Обов'язковими умовами контракту з керівником закладу культури є:

 

- програма розвитку закладу на 1 (один) та 5 (п'ять) років, яка розглядалася на засіданні конкурсної комісії;

- умови оплати праці керівника;

- критерії оцінки праці керівника;

- особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;

- заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

- особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для

його сторін.

 

Голова районної ради                                                                                                                      П.Й.РЕПЕЛА