Козівська районна рада

рада інформує

Проект

 

                                                                     Козівська районна рада

                                                                     Тернопільської області

                                                                     Сьоме скликання

                                                                       П`ята сесія

 

                                                                       РІШЕННЯ

 

від ______________ 2016 року №

 

Про затвердження Положення про

порядок обліку об”єктів нерухомого

майна на території Козівського району

 

 

 

         Відповідно до статей 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про доступ до публічної інформації”, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.02.2013 року № 47 — р “Деякі питання належного функціонування системи органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно” та висновок постійної комісії районної ради з питань соціально — економічного розвитку, фінансів, бюджету і торгівлі, Козівська районна рада

 

                                                                     ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення про порядок обліку об”єктів нерухомого майна на території Козівського району згідно додатку.

 

2.Доручити комунальному підприємству “Козівське районне бюро технічної інвентаризації”вести на постійній основі облік об”єктів нерухомого майна в межах Козівського району.

 

3.Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань соціально — економічного розвитку, фінансів, бюджету і торгівлі.

 

 

Голова районної ради П.Й.РЕПЕЛА

 

 

 

 

 

Додаток до рішення

Козівської районної ради

від____________№_____

 

Положення про порядок обліку об”єктів нерухомого майна на території Козівського району

 

1.Положення про порядок обліку нерухомого майна на території Козівського району (далі — Положення) визначає порядок ведення та формування єдиної бази даних обліку об”єктів нерухомого майна та надання інформації щодо цього майна в межах Козівського району.

 

2. Положення регулює відносини пов”язані з обліком об”єктів нерухомого майна та об”єктів незавершеного будівництва, за винятком земельних ділянок незалежно від форми власності, в межах району.

 

3.Для цілей цього Положення використовуються терміни в такому значенні:

- інвентаризаційна справа — сукупність матеріалів технічної інвентаризації, що характеризують об”єкт;

- об”єкти нерухомого майна — об”єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення;

- облік об”єктів нерухомого майна — це процес накопичення, зберігання на постійній основі, узагальнення та опрацювання інформації щодо об”єктів нерухомого майна на паперових і носіях;

- суб”єкти господарювання — особи, у складі яких працює один або більше виконавців робіт з технічної інвентаризації, які пройшли професійну атестацію в центральному органі виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування і житлово — комунального господарства та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат.

 

Інші терміни, що застосовуються в Положенні і не визначаються ним, використовуються у значенні, визначеному законодавчими актами України.

 

4. Облік об”єктів нерухомого майна проводиться з метою:

- ведення єдиної бази даних об”єктів нерухомого майна, розташованого в межах району;

- здійснення обліку нерухомого майна;

- збереження достовірної інформації про фактичний стан об”єктів;

- інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування, органів державної влади — для виконання покладений на такі органи повноважень, зокрема із справляння податку на нерухомість,

- надання адміністративних послуг;

- отримання фізичними та юридичними особами відомостей щодо належних їм на праві власності об”єктів нерухомого майна.

 

5. Ведення обліку об”єктів нерухомого майна покладається на комунальне підприємство “Козівське районне бюро технічної інвентаризації” Козівської районної ради (далі по тексту КП Козівське РБТІ), в межах Козівського району.

 

6.Обліку підлягають:

- об”єкти нерухомого майна, право власності, на які підлягає державній реєстрації, - об”єкти розташовані на земельній ділянці , переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення:

1) багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки;

2) одноквартирні (садибні) житлові будинки;

3) багатофункціональні будинки і комплекси;

4) квартири , нежитлові приміщення;

5)будинки і споруди громадського та виробничого призначення, інженерні мережі, елементи благоустрою тощо;

6) споруди (інженерні (магістральні газопроводи і т.п.), гідротехнічні, захисні споруди цивільної оборони (цивільного захисту тощо, їх частини);

7) будівлі, в яких розташовані приміщення, призначені для перебування людини, розміщення рухомого майна, забезпечення матеріальних цінностей, здійснення виробництва тощо;

8) господарські будівлі (сараї(хліви), літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, сміттєзбірники тощо);

9) господарські споруди (колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки,замощення тощо);

10)садові та дачні будинки, гаражі (що не відносяться до господарських: багатоповерхові, підземні, одноповерхові — блокові);

11) об”єкти незавершеного будівництва;

12) земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій (дамба тощо);

 

7. Облік об”єктів нерухомого майна здійснюється на паперових та електронних носіях шляхом ведення інвентаризаційних книг та інвентаризаційних справ.

 

8. Суб”єкт господарювання, який виготовив технічну документацію на об”єкт нерухомого майна, перед видачею її замовникові передає, для взяття на облік у КП Козівське РБТІ, якому доручено вести цей облік в межах району, інвентаризаційну справу та технічні паспорти сформовані згідно норм чинного законодавства, щодо порядку інвентаризації об”єктів нерухомого майна, для проставлення на всіх примірниках технічної документації штампу наступного змісту:

 

                                                                   ПРИЙНЯТО НА ОБЛІК

 

___________(дата) МП Начальник “Козівське РБТІ”

Інветаризаційна справа залишається в КП “Козівське РБТІ” для зберігання.

 

 

9. Об”єкти нерухомого майна на яких оформлена технічна документація, без штампу про взяття на облік, передбаченим п.8 цього положення, до відома не приймаються.

 

10. При виявлені факту неподання суб”єктом господарювання технічної документації в РБТІ для взяття на облік, зобов”язати РБТІ інформувати про це Козівську районну раду, для порушення у визначеному з законом порядку питання щодо анулювання (скасування) сертифікату, який надає право суб”єкту господарювання проводити технічну інвентаризацію суб”єктів нерухомого майна.

Суб”єктом реєстрації (нотаріуси, реєстраційні служби) до виконання приймати технічну документацію із штампом РБТІ про прийняття на облік.

 

11. Районне бюро технічної інвентаризації, відповіно до вимог законів України “Про інвентаризацію”. “Про зверннення громадян”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про захист персональних даних”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” надає довідки про технічний стан нерухомості, інформацію про власників об”єкта нерухомості, підстави виникнення права власності, копії матеріалів інвентаризаційних справ на запити та звернення як фізичних так і юридичних осіб, із урахуванням того, що РБТІ є суб”єктом господарювання, діяльність якого здійснюється на підставі госпрозрахунку.

 

 

Голова районної ради                                                                                                                     П.Й.РЕПЕЛА