Козівська районна рада

рада інформує

Проект

 


Козівськарайонна рада

Тернопільськоїобласті

Сьомескликання

Дев»ятнадцятасесія

 

РІШЕННЯ

 

від 08 червня  2018  року  №

 

Про звернення депутатів Козівської районної ради Тернопільської області

до Верховної Ради України щодо  ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень

 

 

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», з метою подолання олігархії, повернення капіталів з офшорів, ліквідації схем виведення грошей з України, розглянувшипропозицію депутатаКозівської районної ради Тернопільської області від ВО «Свобода»Лазарчука Олександра Васильовича прозверненнядо Верховної Ради Українищодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень  , враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування,  законності, правопорядку та боротьби зі злочинністю,  Козівська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

     Направити звернення депутатів Козівської районної ради Тернопільської області  щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетвореньВерховній Раді Українидля відповідного реагування (додається) .

 

 

 

 

Голова районної ради                                              П.Й.РЕПЕЛА

 

 

 

 

Верховній Раді України

 

Звернення

депутатів Козівської районної ради  Тернопільської області щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень

Найбільші виклики, які сьогодні постали перед українцями, це – війна, корупція і тотальне зубожіння нації. Але найстрашніше – непевність у завтрашньомудні, тривогакожногоукраїнця за майбутнєдітей. Причиною цього є олігархія.

По-перше, олігархія є основою системноїкорупції. Попри створенняновихантикорупційнихорганів і задекларовану на найвищомурівніборотьбу з корупцією, їїрівеньлишезростає. Боротьбайделише з окремимипроявамикорупції, а це не можерозв’язати проблему системно, бо не торкаєтьсяїїоснови – олігархії, яка є зрощенням великого кримінальногокапіталу з державною владою. Аджесамеолігархизалишаютьсяголовнимиакціонерамивлади в Українівпродовжчвертістоліття. Це вони корумпують увесь державнийапарат, за щоотримуютьможливості за безціньприватизовуватипідприємства та творитиприватнімонополії, не платитиподатки і вивозитинаграбоване в офшори, «освоювати» державний бюджет через різноманітнітендери та дотації, обкладатиукраїнцівнепомірними тарифами та цінами за товари і послуги.

По-друге, олігархія є причиною зубожінняукраїнців. Падіннярівняжиттябільшостіукраїнців – цезовсім не «дешевийпопулізм», а доконанийматематичний факт. У визискуванійолігархамиУкраїніїїгромадянимусятьпрацювати за 190 євро на місяць, що є найнижчоюсередньоюзаробітною платою в Європі. Ця сума у понадп’ятьразівменша за середнюзарплатню у крихітнійнепромисловійЕстонії, яка одночасно з нами позбуласяколгоспногосовєцького ярма, майже в чотири рази менша за середнюзаробітну плату в Польщі, яка починала з нижчихпорівняно з Україноюстартовихпозицій на початку 90-х років, і навітьменша, ніж у сусідніхБілорусі та Молдові.

По-третє,олігархи є лютим ворогом середньогокласу. Вони панічно бояться конкуренції, яка підриваєїхнюмонополію як найшвидшийспосіботриманнянадприбутків. Олігархипрагнутьзакріпачитиукраїнців, змуситинаціюпрацювати на себе запівдурно, але купувати – в рази дорожче. Тому олігархіяніколи не дастьпідняти голову середньомукласу. Як наслідок, середпрацьовитихукраїнців є лише 3-5% реального середньогокласу, а в розвинутихкраїнах – від 40 до 70%.

По-четверте, олігархія зацікавлена у війні без кінця. Бо поки Нація воює, олігархи мародерствують. Вони гендлюють із країною-агресором та ведуть торгівлю на крові з окупованими територіями. Поки цивілізований світ впроваджує санкції, влада України нарощує на 28% товарообіг із країною-агресором, а громадяни Московії, які включені до санкційних списків Європи та США, досі володіють третиною українських обленерго.

Єдиний шлях подолатиолігархію – цезапровадити в життяАнтиолігархічний пакет докоріннихперетворень, майжевсізаконопроектиякогозареєстровані у ВерховнійРаді:

1. Поверненнякапіталів з офшорів i ліквідація схем виведення грошей з України:

«Про денонсаціюКонвенціїміж Урядом України і Урядом РеспублікиКіпр про уникненняподвійногооподаткування та запобіганняподатковимухиленнямстосовноподатків на доходи та Протоколу до неї» № 0001-1 від 02.12.2014;

«Про поверненнякапіталів, щоперебувають та зареєстровані в РеспубліціКіпр, офшорних зонах та іншихюрисдикціях, звільненихвідподвійногооподаткування, або тих, щомаютьпільговий режим оподаткування» № 1112 від 28.11.2014.

2. Демонополізація та ліквідаціяолігархічноїмоделіекономіки:

«Про ліквідаціюприватнихмонополій» № 1109 від 28.11.2014.

3. Заборона приватизаціїстратегічнихпідприємств:

«Про внесеннязмін до Закону України «Про приватизаціюдержавного майна» (щодомораторію на приватизацію державного майна до стабілізаціїситуації у державі)»№ 2424а від 21.07.2015.

4. Деолігархізаціяенергетики та справедливітарифи:

«Про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїни (щодозабезпеченняенергетичноїбезпекиУкраїни)» № 6341 від 11.04.2017;

«Про внесеннязмін до Закону України «Про ринокприродного газу» (щодоособливостейфункціонуваннягазорозподільноїсистеми)» № 6583 від 12.06.2017;

використанняприродного газу, видобутого на територіїУкраїни» № 2408а від 17.07.2015.

5. Земля ‒ власністьнації:

«Про заборонуторгівлі землею сільськогосподарськогопризначення» № 2906 від 19.05.2015.«Про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїнищодо порядку

Вказанізаконопроектиспрямовані на підрив самих основ олігархічного ладу в Україні. Необхідноякнайшвидшезапуститицейпроцес, бо часу на бутафорніреформивженемає – вікноможливостей для докоріннихперетворень в Українізакривається, а наслідкомзалишенняолігархів при владіможе стати втратадержави.

Наголошуємо, щопроведенняреальноїдеолігархізаціїбулооднією з головнихвимогРеволюціїГідності, а сьогодні є найпершимзавданнямвідвашогопрацедавця – українського народу.

Враховуючивикладеневище, ми, депутатиКозівськоїрайонної ради, вимагаємовідВерховної Ради Українинегайно внести на розгляд та ухвалитиАнтиолігархічний пакет докоріннихперетворень.

Тільки таким шляхом ми витягнемоУкраїну з ямикорупції, зубожіння народу та війни.

 

За дорученням депутатів

голова Козівської районної ради                                            П.Й.РЕПЕЛА

 

Затверджено на дев»ятнадцятійсесіїКозівськоїрайонної ради 08 червня2018 року.